קטגוריה ספרות בדיונית

שם הוורד מאת אומברטו אקו
ספרות בדיונית

שם הוורד מאת אומברטו אקו

שם הוורד מאת אומברטו EcoFirst פורסם בשנת 1980, התרגום לאנגלית הראשון בשנת 1983 בתחילת הדרך היה המילה והמילה הייתה עם אלוהים והמילה הייתה אלוהים. זה התחיל אצל אלוהים ותפקידו של כל נזיר נאמן יהיה לחזור על עצמו בכל יום בענווה מזמרת על האירוע המתמיד שאינו משתנה, שאפשר לטעון את האמת הבלתי ניתנת לערעור.

קרא עוד

ספרות בדיונית

שם הוורד מאת אומברטו אקו

שם הוורד מאת אומברטו EcoFirst פורסם בשנת 1980, התרגום לאנגלית הראשון בשנת 1983 בתחילת הדרך היה המילה והמילה הייתה עם אלוהים והמילה הייתה אלוהים. זה התחיל אצל אלוהים ותפקידו של כל נזיר נאמן יהיה לחזור על עצמו בכל יום בענווה מזמרת על האירוע המתמיד שאינו משתנה, שאפשר לטעון את האמת הבלתי ניתנת לערעור.
קרא עוד