פודקאסטים

גבולות המדינה האנגלו-סכסונית המאוחרת

גבולות המדינה האנגלו-סכסונית המאוחרת

גבולות המדינה האנגלו-סכסונית המאוחרת

מאת סטיבן בקסטר

Der Frühmittelalterliche Staat - Europäische Perspektiven, עורך W. Pohl ו- V. Wieser (OAW: Vienna, 2009)

תקציר: פרדוקס מכריע של המדינה האנגלו-סכסונית המאוחרת הוא שעוצמתה הפכה אותה לפגיעה. מאמר זה מזהה כמה מעוצמות וחולשות פרדוקסליות אלו, ושוקל כיצד השפיעו על מהלך האירועים בשלושה שלבים קריטיים של הכיבוש: המשבר 1065-1066, הקמפיינים של 1066 והתקופה שבין 1066 ל- 1071 כשהנורמנים הניצחון בהייסטינגס אוחד.

מבוא: התמצית שלי בכנס הייתה להציע כמה הרהורים על אנגליה-סכסון המנוחה למושב בנושא "Grenzen und Widerstände", "גבולות והתנגדות". פירשתי זאת כהזדמנות לשקול את גבולותיה של המדינה האנגלו-סכסונית המאוחרת, ומדוע היא לא הצליחה להציע התנגדות גדולה יותר לנורמנים - וכך לטפל בבעיה קלאסית של ההיסטוריה של המאה האחת עשרה: האם היו ליקויים מבניים בסוף מדינה אנגלו-סכסונית שתרמה לפטירתה?

נכון לעכשיו לא אופנתי לענות בחיוב על שאלה זו. מלגה אחרונה גיבשה 'מבט מרבי' על המדינה האנגלו-סכסונית המאוחרת, המדגישה את כוחה ותחכומה. מסקנה הגיונית עשויה להיות התייחסות לכיבוש הנורמן כסטייה - תוצאה של משבר שושלתי ותבוסה בשולי הצרים הצרים ביותר בקרב מכריע; ואם כן, זה אולי נראה שגרתי לחפש הסברים עמוקים ומבניים להתרחשותה. מאמר זה מפתח טיעון אחר. לטענתה, הכיבוש היה תוצאה של תהליך ממושך, לא אירוע אחד, אליו תרמו מגוון גורמים סיבתיים; כי ליקויים מבניים במדינה האנגלו-סכסונית המאוחרת היו חשובים בקרב גורמים אלה; אך כי כמה מהפגמים הללו יכולים להיות מוגדרים בין היתרונות החזקים שלה. פרדוקס מכריע של המדינה האנגלו-סכסון המאוחרת הוא שעוצמתה הפכה אותה לפגיעה.


צפו בסרטון: ראיון עם פרופ שלמה אבינרי חבר האקדמיה (יולי 2021).