מאמרים

פרקטיקות ציד ודיג מימי הביניים ואפי החצר

פרקטיקות ציד ודיג מימי הביניים ואפי החצר

נוהלי ציד ודיג מימי הביניים ואפיוס בית המשפט

מאת ויליאם ג'ון סלייטון

עבודת דוקטורט, אוניברסיטת רייס, 1970

מבוא: בדיקה בחומר הביבליוגרפי העוסק בציד ביחס לאפי החצר והן לתרגול בפועל בימי הביניים, מעלה את המסקנה המפתיעה במקצת כי טרם נעשתה עבודה בה שני התחומים של הליך הציד בפועל והצגת ספרות משווים את תרגול הציד. למרות שקיימים טיפולים רבים העוסקים בנושאים בשני התחומים הללו, הגבול ביניהם לעולם אינו חוצה בעבודה אחת. לפיכך, בתחום העשייה בפועל ניתן למצוא מחקר הנוגע לשיטות ציד ועבודות; בעלי חיים וכלי נשק המועסקים; תפקיד הציד בחייהם של קיסרים, מלכים ואצילים אחרים; והחוקים שהסדירו את הליך הציד של ימי הביניים. מצד שני, בתחום התיאור של הציד בספרות החצר מימי הביניים, ניתן למצוא נושאים כמו נהלי ציד באופן כללי, בעלי חיים בספרות הגרמנית התיכונה הגבוהה, מוטיבים בהם ציד בולט, תמונות ציד וטיפולים של מגוון היבטים בודדים של ציד כפי שנמצא בספרות.

בהיעדר ניסיונות ליישב בין שני תחומי המציאות והספרות בכל הנוגע לציד, נראה כי ניתן יהיה לתרום בעל ערך אם היו משווים בין שני התחומים הללו. אם זה היה נעשה, תהיה הבנה רבה יותר של המשמעות שיש לתיאורי הציד באפי החצר מימי הביניים לאצולה של אז, שעבורה נועדו האפוסים.


צפו בסרטון: דייג בכינרת שבת בוקר. רוח חזקה והמון דגים וכיף. (סֶפּטֶמבֶּר 2021).