מאמרים

קונסיליום הוספיטלרי (1274) וההסברים שקיבלו פקודות צבאיות לבעיות מולן בארץ הקודש במאה השלוש עשרה המאוחרת.

קונסיליום הוספיטלרי (1274) וההסברים שקיבלו פקודות צבאיות לבעיות מולן בארץ הקודש במאה השלוש עשרה המאוחרת.

קונסיליום הוספיטלרי (1274) וההסברים שקיבלו פקודות צבאיות לבעיות מולן בארץ הקודש במאה השלוש עשרה המאוחרת.

מאת אלן פוריי

מסדרים צבאיים: Colloquia Torunensia Historica / שנתון לחקר המסדרים הצבאייםכרך א ' 16 (2011)

הקדמה: בשנת 1977 פורסם מסמך שלא נטען לעריכה מהארכיון Départementales des Bouches-du-Rhône, אשר סיפק עצות לגבי מה שצריך לומר מטעם הצו הצבאי של הכותב במועצת ליון בשנת 1274. העורך הסיק שזה היה קומפוזיציה טמפלרית, הנובעת מבית ארל, וייחוס זה התקבל בדרך כלל על ידי היסטוריונים טמפלרים והוספיטלרים אשר מאז הגיבו למסמך. ובכל זאת פרוץ, שלמעשה כבר ערך את זה קונסיליום בשנת 1888, ראה בכך יצירה של הוספיטלר.

הטקסט אינו מציין במפורש איזה צו היה אחראי למסמך, אלא קונסיליום מספק שתי אינדיקציות לכך שהוא אכן הוקם על ידי הוספיטלר. הראשון מתרחש בפסקת הפתיחה, שם מוצע כי אדון המקדש (Magister militie Templi) והאחים המובילים משני הסדרים צריכים להתייחס לכל אחד מהקרדינלים במועצה. האופן בו מוזכר המאסטר הטמפלרי הוא משמעותי. כאשר מתייחס במקום אחר לסדר שלו ולחבריו ולבתיו, המהדר משתמש במילה noster (fratres nostri ordinis, nostra religio, ordo noster, domuum nostrarum). מכיוון שהוא אינו רומז לאדון הטמפלרי בצורה זו (למשל. magister noster, magister nostri ordinis), ניתן להסיק שהוא לא התייחס לראש המסדר שלו. אדון המקדש הוזכר מכיוון שהוא עשוי היה לדבר בשם הפקודות הצבאיות במועצה, מכיוון שהמאסטר ההוספיטלרי, יו רבל, לא נסע לליון בשנת 1274. כפי שעולה מ ל ’אסטואר דה אראקלס ומתגובה שהשאיר המאסטר הטמפלרי המאוחר יותר, ג'יימס ממוליי, הנוכח ההוספיטלרי המוביל היה ויליאם מקורסל, אשר כיהן בעת ​​ובעונה אחת בתפקיד המרשל.