מאמרים

סחר יהודי בפס ערב כיבוש אלמוחאד

סחר יהודי בפס ערב כיבוש אלמוחאד

סחר יהודי בפס ערב כיבוש אלמוחאד

AMIRA K. BENNISON - MARIA ANGELES GALLEGO University of Cambridge - ILC, CSIC

Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, סיקיון חברו, 56 (2007)

תַקצִיר

מאמר זה מציג מכתב של גניזה העוסק בסחר יהודי בפס זמן קצר לאחר שהאלמוהדים החלו את כיבושם את דרום מרוקו. המחברים מציעים קריאה חדשה של הטקסט, כחלק מפרויקט של תיקון מקורות ראשוניים הקשורים ליחסים בין דתיים תחת שלטון אלמהד.

רזומן

En este artículo se presenta una carta de la Genizah relativa comercio judío en la ciudad de Fez, en el período en el que los Almohades habían comenzado la conquista del Sur de Marruecos. Las autoras proponen una nueva lectura del texto, como parte de un proyecto de revisión de fuentes primarias relativas a las relaciones interreligiosas bajo poder almohade.


צפו בסרטון: סימנים יהודיים אצל פלשתינאים (סֶפּטֶמבֶּר 2021).