מאמרים

נשים בכלכלה האנגלית של ימי הביניים המאוחרת: נקודות מבט בעבר, כיוונים חדשים

נשים בכלכלה האנגלית של ימי הביניים המאוחרת: נקודות מבט בעבר, כיוונים חדשים

נשים בכלכלה האנגלית של ימי הביניים המאוחרת: נקודות מבט בעבר, כיוונים חדשים

מאת P.J.P. גולדברג

פורסם ברשת

מבוא: כתיבה בשנת 1995 בנושא ההיסטוריה של הנשים וההיסטוריה הכלכלית, טענה פמלה שארפ:

צעדים עצומים נעשו בעשרים השנים האחרונות בבסיס חשיבותן הכלכלית של נשים בעבר. כעת עלינו לשכתב טקסטים של היסטוריה כלכלית כדי לשקף מערך עדיפויות אחר. בכך אנחנו כבר לא צריכים להיפגע על ידי נרטיבים כוללים של 'המשכיות' לעומת 'שינוי'. שניהם שומרים על נשים במצב מותנה. בכלכלה רבת פנים כמו זו של המאה השמונה עשרה והתשע עשרה, חיי נשים מסוימות ראו המשכיות, אחרים השתנו. מה שחייב לעסוק בנו כעת הוא הבנת חוויות אינדיבידואליות אלה במסגרת הרחבה של העבר הכלכלי. בכך בוודאי נלמד עוד על המאפיינים המורכבים של הכלכלות והחברות בהן נשים וגברים חיו ועבדו.

ההתמקדות הכרונולוגית של שארפ הייתה בתקופות התעשייתיות הטרום-תעשייתיות והראשונות, אך לדבריה נוגעים לאנשי הביניים. מחד גיסא, חל מאוד על אפיונה של המלגה על נשים בכלכלה כממוקדת בהמשכיות לעומת שינויים. מצד שני, הקריאה שלה לגישה חדשה נותרה ללא מענה ברובה. ההתמקדות בשחזור חוויה אינדיבידואלית היא, כמובן, לא זו שהמידיאליסט יכול להשיג בקלות, והיא גם לא הזמנה למאמרים על מרג'רי קמפה או אשת המרחצאות כדוגמאות לחוש העסקי הנשי בסוף המאה הארבע עשרה. מאמר זה מנסה לאתר את המחקר על נשים בכלכלה האנגלית מימי הביניים בהקשר היסטורי רחב יותר, תוך שהוא מפנה את תשומת הלב למלגה החלוצית המשמעותית של מספר חוקרות נשים הקשורות לבית הספר לכלכלה בלונדון בעשורים המוקדמים של המאה הקודמת. זה מצביע על כך שיש הרבה מה ללמוד מהדוגמה שלהם ומסכים עם המסקנה של שארפ לגבי הסטריליות האולטימטיבית של כמה מהדיונים בעשרים השנים האחרונות לערך. הדרך קדימה, כך מוצע, היא להתרחק מניתוח הדברים הניתנים למדידה, וכל כך כביכול אובייקטיבית, לניסיון להבין יותר ניואנסים את ההקשר התרבותי בו פעלו נשים וכלכלה. באופן קבוע יתבצעו כמה תצפיות לגבי המגמות האחרונות במערכת ההשכלה הגבוהה בבריטניה וכיצד השפיעו על המלגה.


צפו בסרטון: Behind Closed Doors - the Central Intelligence Agency (סֶפּטֶמבֶּר 2021).