מאמרים

הגדרת גבולות: הרהורים מוקדמים מימי הביניים על סובלנות דתית ושורשיהם היהודיים

הגדרת גבולות: הרהורים מוקדמים מימי הביניים על סובלנות דתית ושורשיהם היהודיים

הגדרת גבולות: הרהורים מימי הביניים המוקדמים על סובלנות דתית ושורשיהם היהודיים

מאת גלן וו. אולסן

מחקרים פוליטיים עבריים, כרך 2: 2 (2007)

תקציר: להיסטוריה של הסובלנות אין התחלה. סובלנות וחוסר סובלנות, האינסטינקטים לקבלת פנים ולהדיר אותם, נהגו על ידי כל אדם וכל עם. בראשית דרכה ראתה היהדות את עצמה כדתו של עם נבחר המתווה קווי הפרדה בינו לבין אחרים (במיוחד בעניין טהרה) תוך שהיא מקבלת פנים לזר. הנצרות והאיסלאם נהגו באופן דומה. מאמר זה בוחן דרכים מסוימות בהן גישתה של היהדות לבעיית סובלנות מי שאינה יכולה לחיות בנוחות חיים משותפים השפיעה על אמונות הבת שלה, ובמיוחד על הנצרות.

בימי הביניים המוקדמים, היהדות, הנצרות והאסלאם אישרו כל סוג כלשהו של ההצעה לפיה אין כפיה בדת וכי לאנשים יש זכות הן למנהג הציבורי של דתם והן להיווצרות קהילה משותפת שמגלמת זה. ואכן, הוגים ורגליים דתיים רבים היו מסכימים עם ניסוחו מחדש של אוגוסטינוס בקיקרו בעיר האלוהים (XIX, 24), שם הגדיר עם כ"המון יצורים סבירים הקשורים בהסכמה משותפת באשר למושאי מושלם אהבה." במילים אחרות, דת אמורה הייתה להתייחס לא רק כאל פרקטיקה פרטית, אלא כאל משהו שצריך ליצור חיים ציבוריים משותפים. חברות מעטות, לעומת זאת, היו כה הומוגניות עד שניתן היה להניח "הסכמה משותפת למושאי אהבתן". לפיכך, שאלת היחסים בין האקסיומה שלא ניתן לכפות על אמונה דתית לבין האקסיומה לפיה הדת, מעצם טבעה, נוטה להקים קהילה משותפת התמקדה בהכרח במקומו של הזר (הדתי) בחברה.

באירופה המוקדמת של ימי הביניים, חובת הנאמנות הדתית התרחשה הן מבחינה תרבותית והן מבחינה פוליטית, בניגוד לשיקולים אחרים, שבדרך כלל היו בעלי אופי זהיר. חיבור זה מבקש להתייחס ברצינות ליהודים, נוצרים או מוסלמים שרצו לאשר את האופי הבלעדי של אמונותיהם (כפי שבא לידי ביטוי, בין השאר, באמצעות נישואין אנדוגמיים, או באמצעות אכילה עם חברי הדת בלבד). היא שוקלת את האמונה הרווחת כי לא ניתן לכפות את הדת ואת החידה המתקבלת לגבי האופן שבו חיי הפרט קשורים לערכי כל חברה. עם זאת, מכיוון שאנו עוסקים בעיקר ביחסים בין יהדות לנצרות, הגדרת מונחים ומילת זהירות קודמת הם בסדר.


צפו בסרטון: גבולות ונגזרות - 11 - הגדרת הנגזרת (יוני 2021).