מאמרים

עבודת השטח של סטורפורדשייר, 2009-2010

עבודת השטח של סטורפורדשייר, 2009-2010

עבודת השטח של סטורפורדשייר, 2009-2010

מאת אלכס ג'ונס

נייר שניתן ב סימפוזיון מאגר סטאפורדשייר, נערך במוזיאון הבריטי, במרץ, 2010

סיכום: שני שלבי עבודת השטח נערכו באתר מאגר סטאפורדשייר. הראשון, ביולי אוגוסט 2009, עסק אך ורק בהתאוששות בטוחה ושיטתית של המטמון. לאחר ביצוע הבדיקה התבצעה חפירה, שאישרה כי המטמון נמצא בתוך המגרש. אסטרטגיית ההתאוששות כללה חפירה של 155 מ"ר בסך הכל, החוצה מבור המבחן הראשוני. בתוך כל ריבוע של מטר נחפרה המגרש ביד ביריות ונסרקה שוב ושוב עם גלאי מתכות כדי להבטיח שכל החפצים, הקטנים ככל שיהיו, יוחזרו. סה"כ כ- 800 חפצים שוחזרו על ידי ניסוח חפירה וחפירה. לא זוהו תכונות הקשורות למגירה. המאפיינים המועטים שזוהו, הכוללים תעלה אפשרית לא סדירה, ערוץ ונקבות חור אפשריות, היו כולם ללא תאריך. כמו כן נערך סקר גיאופיזי כדי לנסות להציב את התגלית בהקשר המיידי שלה.

למרות שהשלב הראשון בעבודת השטח הצליח במטרתו היחידה - לשחזר את המטמון בבטחה - הוא הותיר שאלות רבות ללא מענה. השלב השני של עבודת השטח, שבוצע במרץ 2010, ניסה להציב את המטמון בהקשרו הארכיאולוגי המיידי. שלב זה של עבודת שטח כלל סקר גיאופיזי, בדיקת גמירות ותעלות. הסקר הגיאופיזי הנוסף זיהה מספר אנומליות דמויי בור לינאריות ואפשריות, בהן נבחנה מבחר על ידי תעלות. רובם התגלו כמקורם הגיאולוגי. תעלה זיהתה גם שני אורכים של תעלת ארמון ללא תאריך. כמו כן נחקר גבול שדה שנחתך מחדש, שנרשם גם במפת סקר החפצים במהדורה הראשונה. המשמעותי ביותר היה אולי היעדרם המוחלט של ממצאים שיכולים להיות קשורים למאגרה - מה שמאשר שהמאגר התאושש במלואו בקיץ 2009. אף אחד מהתכונות שזוהו במרץ 2010 לא יכול להיות קשור ישירות למאגרה.


צפו בסרטון: השקת RZR Turbo S ברמת הגולן עם גיא אריאלי (יוני 2021).