מאמרים

ספרות חוכמה באירלנד המוקדמת

ספרות חוכמה באירלנד המוקדמת

ספרות חוכמה באירלנד המוקדמת

יוקום, כריסטופר גיא

סטודיה סלטיקה (2011)

תַקצִיר

מאמר זה בוחן קשרים בין המשפט האירי המוקדם וספרות החוכמה לבין ההקשר הבינלאומי של ספרות כזו באירופה ובמזרח הקרוב. תובנות מלימודי הברית הישנה - ובמיוחד ספרות החוכמה של הברית הישנה - משולבות בניתוח מספרות החוכמה של אירופה של ימי הביניים ואירלנד של ימי הביניים. זאת כדי ליצור מבט על ספרות החוכמה ועל דמויות החוכמה המייצגות אותה.

לספרות החוכמה יש הגדרות שונות. וויליאמס הגדיר את החוכמה כ" ... מוקדש לבטא תחושת סדר. " קולין אירלנד מרחיב את הגדרת וויליאמס בתוספת כי "אין צורך להגביל את [[זה] ... על ידי שיקולים כרונולוגיים, גיאוגרפיים, חברתיים או תרבותיים".


צפו בסרטון: Beethoven Piano Sonata Andras Schiff (יוני 2021).