מאמרים

סטמפורד: התפתחות רובע אנגלו-סקנדינבי

סטמפורד: התפתחות רובע אנגלו-סקנדינבי

סטמפורד: התפתחות רובע אנגלו-סקנדינבי

מאת כריסטין מהאני ודייויד רוף

מחקרים אנגלו-נורמנים 5: הליכי ועידת הקרב 1982 (קבר סנט אדמונד, 1983)

מבוא: מטרתו העיקרית של מאמר זה היא להמחיש את הדרכים שבהן ניתן להאיר מחקר מפורט על מה שהיא כיום עיירת שוק קטנה על ידי תוצאות הניתוח ההיסטורי והארכיאולוגי. כל אחת מהגישות, המתבצעת במנותק, תשאיר פערים חמורים בידיעתנו. בצד ההיסטורי, מיעוט העדויות הכתובות במאתיים לפני דומסדיי היה מוריש אך תובנה משרטטת לאופיו ולטופוגרפיה של היישוב המוקדם. במונחים ארכיאולוגיים, את העדויות הפיזיות שהגיעו מחפירה וניתוח טופוגרפי, אי אפשר יהיה לפרש אותן לבד. אולם שילוב שני הענפים מאפשר להציג תמונה משכנעת למדי של התפתחות יישוב סקנדינבי וטרום-סקנדינבי ברובע הנורמני שהפך אליו. זה לא אומר שאין בעיות פרשנות, רחוק מכך, אלא שהשאלות הופכות, לפי גישה זו, לקלה יותר להגדרה, גם אם התשובות נותרות חמקמקות בעקשנות.


צפו בסרטון: איך לנקות, לתקן ולחדש להבת גז של כיריים, בקלות ובלי מאמץ (יוני 2021).