מאמרים

סיפורי הזמן: אוגוסטין ויואכים מפיורה

סיפורי הזמן: אוגוסטין ויואכים מפיורה

סיפורי הזמן: אוגוסטין ויואכים מפיורה

רוסאטו, נואלי דוטרה

Mirabilia 11, Tempo e Eternidade na Idade Média, Jun-Dez (2010)

תַקצִיר

ספר XI של וידויי אוגוסטינוס מנותח על סמך ההשלכה ההדדית בין הנושאים של הווה משולש והפרעת הנפש. הפתרון המוצג הוא של הפרדוקס האונטולוגי ושל מידת הזמן המקושרת לשני הנושאים הללו, וכי מושג הנרטיב מציג את עצמו כאפשרות לפתרון הפרדוקס בין זמן הנשמה לזמן העולם. לבסוף, תורת ההיסטוריה של אוגוסטינוס ויואכים מפיור מנותחת מנקודת המבט הנרטיבית.


צפו בסרטון: משה פרץ - פחדתי Moshe Perez (יוני 2021).