מאמרים

מלאכים באיסלאם

מלאכים באיסלאם

מלאכים באיסלאם

Burge, S. (אוניברסיטת אדינבורו)

עבודת דוקטורט, אוניברסיטת אדינבורו (2009)

תַקצִיר

תזה זו מציגה פרשנות עם תרגומים נבחרים של ג'אלאל אלדין cAbd al-Raḥmān al-Suyūṭī אל-סבא'יק פי אח'באר אל-מל'איק (סידור המסורות על מלאכים). העבודה היא אוסף של כ- 750 סאדיט על מלאכים, ואחריו כתב פוסט (חתימה) הדן בשאלות תיאולוגיות הנוגעות למעמדן באסלאם.

החלק הראשון של עבודת גמר זו בוחן את מצב חקר המלאכים באיסלאם, אשר נטה להתמקד בסוגיות או נרטיבים ספציפיים. עם זאת, לא היה מעט מחקר על המלאכים במסורת האיסלאמית מחוץ למחקרי מלאכים בספרות הקוראן והאסכטולוגיה. תזה זו מקווה להציג חלק מהחומר הכללי יותר הזה על מלאכים.

בשני החלקים הבאים בעבודה מוצגת ניתוח של העבודה כולה. הראשון משני החלקים הללו בוחן את מקור האמונות המוסלמיות לגבי מלאכים, ומתמקד במינוח המלאכים ובאיקונוגרפיה מלאכית. השני מנסה להבין את המסר של אוסף אל-סוישי ואת מטרת העבודה, באמצעות התייחסות לתפקידיהם של המלאכים בחיי היום יום ובטקס. התרגום והפרשנות המבוארת הבאים מתמקדים במלאכים המוזכרים בקוראן עצמו: גבריאל, מיכאל, ישראפיל, מלאך המוות, נושאי הכס, הרוח, ריוואן, מאליק, שומרי גן עדן וגיהינום, אל -ז'יל, הארוט, מארוט והסאקינה.

מטרת התזה היא לפתוח את המחקר של עולם המלאכים של סאדיט, מעבר לחומר האסכולולוגי ולהראות את חיוניותן של האמונות המוסלמיות לגבי מלאכים במסורת האיסלאמית.


צפו בסרטון: שער הרחמים רן בר יעקב (יוני 2021).