מאמרים

ליווי הקסמים: קרבה ומרחק ב"עריצות הקסמים "של ימי הביניים המאוחרות במרכז אירופה

ליווי הקסמים: קרבה ומרחק ב

ליווי הקסמים: קרבה ומרחק ב"עריצות הקסמים "של ימי הביניים המאוחרות במרכז אירופה

מאת מליס טאנר

עבודת תואר שני, אוניברסיטת מרכז אירופה, 2007

תקציר: מאגרים מפליצים ועד מלווים בטורבנים בזבזניים, סיפור הקסמים כולל אלמנטים ודמויות שונות על פי תיאוריו במרכז אירופה של ימי הביניים המאוחרים. בסיס האגדה, שהוא סיפור הבשורה של מתיו, ב ', א'-י"ב, נותר נרתע באשר לפרטי הקסמים, גילם, שמותיהם, הופעתם או למעשה כמה הם היו. אולי ההסתייגות הזו בסיפור היא שהובילה לפרשנויות שונות. מרכז אירופה של המאה החמש עשרה, בפרט, עם ריבוי השפעות מהאימפריה העות'מאנית, גרמניה ואיטליה, מציג בסיס מקור מרתק למשמעויות השונות שניתן לטעון לסיפור הקסמים. שיח של ריחוק וקרבה הוא בבסיסו של סיפור זה שמקורו של הקסמים מארצות רחוקות כדי להכיר ולעבוד את מלך היהודים. הקסמים מוכרים גם כמלכים, אם כי יותר ויותר במאה החמש עשרה, כמלכים מזרחיים. להקשר הדתי ולמסר האגדה, נוסף פוליטי שבו מלכים "אמיתיים" מצטיירים כמאגים. מסר דידקטי נוסף ניתן למצוא בתיאורים של איכרים, ציידים, אנשי פרא המצטרפים לתהלוכת הקסמים. יכולת הנגישות של האגדה מתבטאת אם כן ברמות שונות לסיפור בכל הנוגע לתפקוד ולתפיסה, הנראים בשיח של מרחק וקרבה.