מאמרים

"נדחה צדקה וקללות נאמרות בסיפורו של צ'ייזר


"נדחה צדקה וקללות נאמרות בסיפורו של צ'ייזר

קלובר, ג'ניפר

הורטולוס, כרך א '. 1, (2008)

תַקצִיר

מאמר זה ממחיש כיצד האלמנה מ- Chaucer'sסיפור הנזירה דומה מאוד לדמותו המכושפת של המכשפה ומנתח את הסצנה בקללותיה באמצעות מודל הצדקה האנגלי הקדום המודרני שאותו פיתח אלן מקפרלן. ואז המאמר מנתח את דמותו של הזמן בסיפור הנזירה ותיווך כוחו באמצעות קללה שונה. ניתוח זה מוביל למסקנה שתצוגתו המוקדמת של צ'וסר את קללה מקללת מייצגת דמות מעבר ומתארת ​​הצצה לסטריאוטיפ של מכשפה שתבוא.