מאמרים

קונסטנטינופול וירושלים השמימית ?: דרך הארמון הקיסרי

קונסטנטינופול וירושלים השמימית ?: דרך הארמון הקיסרי

קונסטנטינופול וירושלים השמימית ?: דרך הארמון הקיסרי

מאת מריה כריסטינה קריל

נייר שניתן בהקונגרס הבינלאומי ה -21 ללימודים ביזנטיים(2006)

מבוא: ירושלים, המרכז הדתי הנוצרי המחזיקה אנדרטאות מרכזיות באמונה הנוצרית, הפגנות על מותו ותחייתו של ישו, ומקדשים קדושים, זכתה לתשומת לב רבה מצד קיסרים נוצרים מעידן קונסטנטין ואילך. אולם בשנת 446, כאשר המעבר לירושלים היה מסוכן, דניאל הקדוש נשלח לקונסטנטינופול במקום. בחייו של דניאל הקדוש דיבר הקדוש סימאון האב עצמו, לבוש כזקן, את הדברים שצוטטו לעיל והגדיר את קונסטנטינופול כירושלים השנייה. הטקסט מהמאה השישית מבטא בבירור את ערכה של קונסטנטינופול כירושלים השנייה, ירושלים חדשה.

מטרת מאמר זה היא לנתח שני קווי מחשבה המתפתחים באופן מקביל ומתמזגים יחד בהגדרת המשמעות של קונסטנטינופול בתקופת העת העתיקה המאוחרת: דמותה של קונסטנטינופול כירושלים השנייה או החדשה ושל קונסטנטינופול כגן עדן. ירושלים. ההתפתחות העירונית של העיר יצרה טופוגרפיה סמלית שהשפיעה על משמעות העיר עצמה והפכה אותה, כפי שנראה, לירושלים חדשה. המשמעות של ירושלים בנצרות כוללת קונוטציות שונות שיש להתחשב בהן לפני שננסה להבהיר את יחסיהן לדמותו של קונסטנטינופול. ההבדל בין ירושלים ההיסטורית, ירושלים החדשה וירושלים השמימית הוא הבחנה חשובה ביותר שכפי שנראה תהיה קריטית להבנת קונסטנטינופול. מערכת היחסים של קונסטנטינופול עם משמעותה של ירושלים סובבת סביב הזיהוי הסמלי של הארמון הקיסרי כירושלים שמימית, נקודה מכריעה שהתעלמה ממנה זמן רב ותתייחס כאן.


צפו בסרטון: Perchè la Quarta crociata è stata una benedizione (יוני 2021).