חֲדָשׁוֹת

רפובליקנים ג'פרסוניים

רפובליקנים ג'פרסוניים

הרפובליקנים הג'פרסוניים הטילו את אמונתם בסגולותיה של דמוקרטיה אגררית. עם זאת, אותם אינסטינקטים דמוקרטיים טבעיים דרשו חידוד על ידי החינוך. בענייני חוץ העדיפו הרפובליקנים ג'פרסוניה את צרפת על פני בריטניה. ג'פרסון שיבח את המהפכה הצרפתית, שטענה כי המהפכה האמריקאית היא המודל שלה, אך דחה את העודפות המדממות שלה. הג'פרסוניה-הרפובליקנים התנגדו לחוזה ג'יי (1795) כפרו-בריטים יתר על המידה. הג'פרסונים החלו להשתמש בשם הדמוקרטים-רפובליקנים בשנת 1796, ולאחר מכן יקצרו אותו לרפובליקנים. בתקופתו של אנדרו ג'קסון הם הפכו למפלגה הדמוקרטית. במהלך ההיסטוריה הפסידה הפילוסופיה הג'פרסוניאלית האידיאליסטית לפדרליזם.